Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”

Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΟΧ 1 /2021
March 12, 2021
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για “Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας και Προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος”
April 2, 2021

Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”

Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας,  μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,για το έργο:

“Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62-2021 ΑΔΑ Ψ220Ωρ6-ΩΛΣ

62-2021-%cf%88220%cf%89%cf%816-%cf%89%ce%bb%cf%83

Accessibility
Κλείσιμο