Αρ. Απόφασης 109/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο