Πρόσκληση προς τον Δήμαρχο, Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
August 17, 2016
16η πρόσκληση
September 1, 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ανάρτηση της υπ΄αρίθμ 117823/11-8-2016 απόφασης του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016 του <<Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου>>, στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας, με σκοπό τη διαφάνεια (Ν.4182/2013).

1h-tropopisis(1)

Accessibility
Κλείσιμο