ΝΕΟ – ΚΟΙΠΠΑΠ Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου

Νέο Διανομή τυποποιημένου χυμού
October 3, 2016
Πρόγραμμα Παρέλασης 15-10-2016 στην Πτολεμαΐδα
October 10, 2016

ΝΕΟ – ΚΟΙΠΠΑΠ Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ειδικοτήτων ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των ΚΑΠΗ  και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας αντίστοιχα

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/20171
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/20171

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 05/10/2016 έως και 14/10/2016  

9.00 έως 1.30 τις εργάσιμες μέρες στο Γραφείο Προσωπικού του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» στο Δημοτικό Κατάστημα, υπεύθυνη υπάλληλος Τζιούμαρη Αλεξάνδρα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2463350119.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Accessibility
Κλείσιμο