Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια: “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού του Δήμου Εορδαίας”

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια ενός (01) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ”
March 2, 2021
Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ” Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικού κέντρο Καρυοχωρίου”
March 5, 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια: “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού του Δήμου Εορδαίας”

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια:
“Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού του Δήμου Εορδαίας”

Αριθμ. Διακ. 3858/26-2-2021

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 9ΚΛΜΩΡ6-ΙΞΣ

%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%83

Accessibility
Κλείσιμο