Αρ. Απόφασης 82/2016 – Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, εκτέλεσης του έργου: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 83/2016 – Ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 82/2016 – Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, εκτέλεσης του έργου: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

Αριθμός Απόφασης – 82/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο