Μείωση Δημοτικών τελών έτους 2019 για ΑμΕΑ και Πολύτεκνους

Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 1/2019
December 16, 2019
Σύγκλιση Συνεδρίασης του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
December 17, 2019

Μείωση Δημοτικών τελών έτους 2019 για ΑμΕΑ και Πολύτεκνους

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΗΛ. 246 335 01 33

Υπ. κα ΓΟΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                                   Πτολεμαΐδα 16/12/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε εκτέλεση των 346/2018 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, που αφορά το έτος 2019, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία  Αίτηση ΑμΕΑ   – Αίτηση Πολυτέκνων)
 2. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας (πάσο).
 5. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού  ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2019, σε περίπτωση ρυθμίσεων θα πρέπει να προσκομιστεί η σύμβαση και οι αποδείξεις πληρωμών των δόσεων της.
 6. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2018.

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 2/1/2020 έως και 31/5/2020.

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 246 335 01 33, κος Συμεωνίδης Μάριος τηλ. 246 335 01 04 )

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

 1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής
 2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου.
 3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου.

 

 

Accessibility
Κλείσιμο