Κ.Ε.Δ.Ε – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
November 28, 2017
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
November 30, 2017

Κ.Ε.Δ.Ε – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Κ.Ε.Δ.Ε – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Βασ. Σοφίας 25 – 50 200 Πτολεμαΐδα                                              Πτολεμαΐδα, 23-11-2017

Τηλ. 246 308 12 32 Φαξ 246 305 52 76                                            Αρ. Πρωτ. 474

email: kede11@otenet.gr

ΑΔΑ: 7ΥΕ4ΟΚΡΒ-7ΓΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

“Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ” Δήμου Εορδαίας

(Δράση Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως φορέας υλοποίησης της δράσης “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης”, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

να υποβάλλει, μέχρι τις 15-12-1017 , ως έμμεσα ωφελούμενος, το ειδικό έντυπο αίτησης (στην οποία αναφέρονται και τα απαραίτητα απαιτούμενα δικαιολογητικά) που θα προμηθευτεί στα Γραφεία μας (Β. Σοφίας 28- Πτολεμαϊδα), προκειμένου να εντάξει στο πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η. συγγενικό ηλικιωμένο άτομα ή ΑΜΕΑ (άμεσα ωφελούμενο) του οποίου έχει τη φροντίδα για την αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουμένων με το σύστημα της μοριοδότησης από ειδική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Accessibility
Κλείσιμο