Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρακτικό αξιολόγησης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 360/30-7-2020 προκήρυξη

Ορισμός και λειτουργία παράλληλης υπαίθριας αγοράς Δήμου Εορδαίας
September 10, 2020
Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαϊδας: Νέα εκπαιδευτική περίοδος 2020 – 2021
September 30, 2020

Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρακτικό αξιολόγησης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 360/30-7-2020 προκήρυξη

kede3

 

Πρακτικό αξιολόγησης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 360/30-7-2020 προκήρυξη

 

Πρακτικό Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού- Διδακτικού Προσωπικού ΑΔΑ: ΩΥΑ7ΟΚΡΒ- 3ΩΘ

 

Απόφαση ΔΣ Κ.Ε.Δ.Ε. υπ΄αριθμ. 39/2020 ΑΔΑ : 6Φ8ΣΟΚΡΒ-2Θ3

Έγκριση πρακτικών της 3μελούς επιτροπής αξιολόγησης  για την πρόσληψη καλλιτεχνικού -διδακτικού προσωπικού για την Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού & το  Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.ΘΕ) έτους 2020-2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-3%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b7%cf%83-%cf%89%cf%85%ce%b17%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b2-3%cf%89%ce%b8

 

Accessibility
Κλείσιμο