Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών”
November 5, 2021
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη. Μ.Ε.Δ.
November 12, 2021

Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

kede1

Κ.Ε.Δ.Ε.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

 

ΔΡΑΣΗ 10.3.2.01 -“Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Εορδαίας”

Η δεκαήμερη (10) προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά την δημοσίευση ξεκινά στις 12/11/20214 και λήγει στις 22/11/2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2021

Έντυπο Αίτησης

Accessibility
Κλείσιμο