Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

Accessibility
Κλείσιμο