Αρ. Απόφασης 92/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 1/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 37.700,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης 91/2016 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο:«Εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης διαμερισμάτων 1ου , 3ου & 5ου ορόφου του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30 στη Θεσσαλονίκη»
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 93/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 2/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 ευρώ
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 92/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 1/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 37.700,00 ευρώ

Αριθμός Απόφασης – 92/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο