Αρ. Απόφασης 93/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 2/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης 92/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 1/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 37.700,00 ευρώ
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 94/2016 – Εγκριση της μελέτης 3/2016 , για τα είδη που δεν προέκυψε κατακύρωση , για την προμήθεια « Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας»
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 93/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» αριθμ μελέτης 2/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 ευρώ

Αριθμός Απόφασης – 93/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο