Αρ. Απόφασης 87/2016 – Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην Πτολεμαΐδα

Accessibility
Κλείσιμο