Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2019-2022

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Απόφαση ορισμού μελών  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 218/2019

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –  Αρ. Απόφασης: 18538/512/19-9-2019


Πρόεδρος Πλακεντάς Παναγιώτης

Τακτικά μέλη

Αντωνιάδου Μαρία

Κεσκερίδης Χρήστος

Λόφτσαλης Αναστάσιος

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Τερζοπούλου – Τζινιέρη Αθηνά

Δίκας Ιωάννης

Σολαχίδου Βασιλική

Σπόντης Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη

Πράπα Αναστασία

Καϊδου Άννα

Κωτσίδης Στέφανος

Τραχανάς Δημήτριος

Μωυσιάδης Στυλιανός

Παπαχρήστου Αναστάσιος

Accessibility
Κλείσιμο