ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Νο 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Κ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ”
April 12, 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ”
April 26, 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Νο 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Κ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Ι

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7Τ78ΩΡ6-ΒΡΤ

Accessibility
Κλείσιμο