Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο : “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τις ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα συνεργεία της πρώην ΑΕΒΑΛ”
November 30, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πράξη : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΟΔΑΙΑΣ”
December 6, 2021

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο : “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο :

“Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τεχνική περιγραφή Ομάδα 3

Τεχνική περιγραφή Ομάδα 4,5,6,7

Πίνακας συμμόρφωσης Ομάδες 4,5,6,7  (.docx)

Πίνακας συμμόρφωσης Ομάδες 4,5,6,7

Συγγραφή υποχρεώσεων

Σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς  (docx)

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%833

Accessibility
Κλείσιμο