Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”
June 6, 2022
Αναλυτική διακήρυξη για την εκποίηση λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ.
June 14, 2022

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας

 

 

Διακήρυξη ΑΔΑ: 6ΗΙ4ΩΡ6-Λ4Ζ

 

6%ce%b7%ce%b94%cf%89%cf%816-%ce%bb4%ce%b6_13109_%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b71
Accessibility
Κλείσιμο