Αρ. Απόφασης 103/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας, για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

Accessibility
Κλείσιμο