Αρ. Απόφασης 35/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – ΔΕΗ ΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο