ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 17- 1 -2019 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
January 16, 2019
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ “Η Ευρώπη σου “
January 17, 2019

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ. αριθμ. 22/15-1-2019 με  ΑΔΑ : ΨΤ22ΩΡ6-9ΙΘ απόφαση Δημάρχου για την Εξουσιοδότηση του πρόεδρου Τοπικής Κοινότητας Προαστείου κ. Ίτσκου Ιωάννη,  σχετικά με την  υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της αρμοδιότητάς του.

 

 

Accessibility
Κλείσιμο