ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Σ.Μ.Π.Ε. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ
May 29, 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ 1940-41
May 30, 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

για την πορεία υλοποίησης και προγραμματισμό των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

Accessibility
Κλείσιμο