ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 2ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟ Κ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΩΝ
June 19, 2018
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
June 26, 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 2ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟ Κ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο – Fax : +30 246 335 01 38
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  22-06-2018

 

Ενημέρωση σχετικά με  την έναρξη λειτουργίας της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στον  Δήμο Εορδαίας με Κέντρο Υγείας Αναφοράς το Κ.Υ Πτολεμαϊδας.

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας αποτελούν το εισαγωγικό επίπεδο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτουργούν στη βάση εγγεγραμμένου πληθυσμού αναφοράς, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών οικογενειακής ιατρικής ,οργανωμένης πρόληψης και αγωγή υγείας.

Η 2η Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας εδρεύει στην 25η Μαρτίου και Γονατά Γωνία.

Οι ιατρικές υπηρεσίες της Τ.ΟΜ.Υ θα παρέχονται από τις 08:00 έως τις 15:00 και

οι λοιπές υπηρεσίες από τις 07:00 έως τις 15:00, από Δεύτερα έως Παρασκευή.

Ως περιοχή ευθύνης της 2ης Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας ορίζονται τα όρια του Δήμου Εορδαίας.

Οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας έχουν την δυνατότητα:

  •     • Να εγγραφούν στην 2η Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας .
  •    • Να εγγραφούν στον οικογενειακό Ιατρό της Τ.ΟΜ.Υ.
  •    • Να εγγραφούν και στα δύο.

Παρακαλούνται οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας να προσέρχονται στην 2η

Τ.ΟΜ.Υ Εορδαίας προς εγγραφή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  1. Φωτοτυπία της Ταυτότητας.
  2. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ.
  3. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ/ΟΤΕ κτλ.)

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 246 302 86 16 (εσωτερικό 118)

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΓΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

Accessibility
Κλείσιμο