ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε3
March 22, 2019
3η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
March 27, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ees

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

                                     

Πτολεμαΐδα, 4/3/2019

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.:   60

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

           Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 7ης Φεβρουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 31/03/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της  Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Πτολεμαΐδας σε

Περιφερειακή Συνέλευση

που θα συγκληθεί  την 31η  Μαρτίου  2019 ημέρα Κυριακή, με  ώρα έναρξης  διεξαγωγής της την 11 π.μ., στην Πτολεμαΐδα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, 25ης Μαρτίου 15, με τηλ. 2463350138, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  ΕΕΣ Πτολεμαΐδας.

-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος  ΕΕΣ Πτολεμαΐδας (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

        Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί  Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 7 Απριλίου 2019,  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Πτολεμαΐδα 4/3/2019

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Πτολεμαΐδας

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Πτολεμαΐδας παρακαλούνται να καταθέσουν (Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 10:00 έως 12:00) αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών στο ιατρείο της προέδρου του Τμήματος ΕΕΣ Πτολεμαΐδας κ. Ευαγγέλου-Μοσχίδου Ιωάννας, Δ/νση: Βασ. Σοφίας 11, Τ.Κ. 50200, τηλ. 2463026521 μέχρι 20/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Σε περίπτωση που κάποια ή όλα από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί από τον υποψήφιο στο Περιφερειακό Τμήμα και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το νομότυπο της αίτησης απαιτείται: α) η αίτηση να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, β) η σφραγίδα του ταχυδρομείου να φέρει ως ημερομηνία ταχυδρόμησης το αργότερο την 20/3/2019 και γ) η αίτηση να σταλεί είτε με email (ptolemaida.dpt@redcross.gr) στο Περιφερειακό Τμήμα το αργότερο έως την 20/3/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη εγγραφής νέων μελών του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Πτολεμαΐδας κ.Ψυχουδάκη Παναγιώτα (τηλ. 6937131674 και στο e-mail του Τμήματος ptolemaida.dpt@redcross.gr).

Accessibility
Κλείσιμο