Αρ. Απόφασης 114/2016 – Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου ( Καστανόδασος ) στην Τοπική Κοινότητα Εμπορίου Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης 113/2016 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν
July 19, 2016
Αριθμός Απόφασης – 115/2016
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 114/2016 – Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου ( Καστανόδασος ) στην Τοπική Κοινότητα Εμπορίου Δήμου Εορδαίας

Αριθμός Απόφασης – 114/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο