Αρ. Απόφασης 80/2016 – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας, οικονομικού έτους 2016

Accessibility
Κλείσιμο