ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ
July 21, 2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΗΛΙΑΣ – 6ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
July 25, 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 , ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 664ΗΟΡ1Γ-Η73

Accessibility
Κλείσιμο