Αρ. Απόφασης 56/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την διενέργεια προμηθειών , εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης 55/2016
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 58/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 2.500,00 από τον ΚΑ 00.6494.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για > του Δήμου Εορδαίας
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 56/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την διενέργεια προμηθειών , εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

Αριθμός Απόφασης – 56/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο