Αρ. Απόφασης 43/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 73.899,18 ευρώ (Ε.Α.Π) , από τον ΚΑ 15.7321.0031 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου «Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου του Τ.Δ Καρυοχωρίου Δήμου Αγ. Παρασκευής»

Accessibility
Κλείσιμο