Αρ. Απόφασης 31/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 53.078,52 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 30.7322.0040 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πάρκου – παιδότοπου στη θέση γήπεδο Αγίου Χρυσοφόρου »

Accessibility
Κλείσιμο