Αρ. Απόφασης 20/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 200.594,41 ευρώ (ΕΣΠΑ), από τον ΚΑ 64.7341.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος της Ι.Χρηστίδη»

Αρ. Απόφασης 19/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 176.090,58 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολ/δας»
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 21/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 175.758,79 ευρώ (ΤΠΑ), από τον ΚΑ 30.7323.0065 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικής οδοποιϊας από προποδες Βερμίου ως τη θέση κλειδί »
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 20/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 200.594,41 ευρώ (ΕΣΠΑ), από τον ΚΑ 64.7341.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος της Ι.Χρηστίδη»

Αριθμός Απόφασης – 20/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο