Αρ. Απόφασης 68/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1700,00 ευρώ με Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 20.6253.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 και απευθείας ανάθεση της οδικής βοήθειας των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο