Αρ. Απόφασης 36/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 147.661,16 ευρώ (Τ.Π.Α.) , από τον ΚΑ 30.7323.0051 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις 2010 »

Αρ. Απόφασης 31/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 53.078,52 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 30.7322.0040 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πάρκου – παιδότοπου στη θέση γήπεδο Αγίου Χρυσοφόρου »
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 37/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 131.311,36 ευρώ (ΕΣΠΑ) , από τον ΚΑ 61.7341.0018 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κέντρο διάσωσης – ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού της Ανατολής »
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 36/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 147.661,16 ευρώ (Τ.Π.Α.) , από τον ΚΑ 30.7323.0051 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις 2010 »

Αριθμός Απόφασης – 36/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο