Αρ. Απόφασης 25/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 13.000,00 ευρώ , από τον ΚΑ 45.8122.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Συντήρηση κοιμητηρίων Τ.Κ. Βλαστης »

Accessibility
Κλείσιμο