Αρ. Απόφασης 15/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 108.557,50 ευρω (ΣΑΕΠ), από τον ΚΑ 69.7331.0103 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση επικεραμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολ/δας»

Αρ. Απόφασης 14/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών συμβάσεων έργων τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 16/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.618.254,14 ευρώ (ΕΣΠΑ), από τον ΚΑ 64.7341.0024 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου: Ανάπλαση 25ης Μαρτίου»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 15/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 108.557,50 ευρω (ΣΑΕΠ), από τον ΚΑ 69.7331.0103 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση επικεραμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολ/δας»

Αριθμός Απόφασης – 15/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο