Αρ. Απόφασης 4/2016 – Εγκριση και διάθεση των πιστώσεων ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης και τιμολόγησης εντος του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο