Αρ. Απόφασης 14/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών συμβάσεων έργων τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

Αρ. Απόφασης 13/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών προγραμματικών συμβάσεων , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 15/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 108.557,50 ευρω (ΣΑΕΠ), από τον ΚΑ 69.7331.0103 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση επικεραμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολ/δας»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 14/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών συμβάσεων έργων τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

Αριθμός Απόφασης – 14/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο