Αρ. Απόφασης 13/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών προγραμματικών συμβάσεων , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο