Αρ. Απόφασης 12/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ,για την αντιμετώπιση των δαπανών εκπόνησης μελετών οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο