Αρ. Απόφασης 78/2016 – Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 22/2011

Accessibility
Κλείσιμο