Αρ. Απόφασης 77/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα» με αριθμό μελέτης 9/2012

Accessibility
Κλείσιμο