Αρ. Απόφασης 89/2016 – Εγκρίθηκε η 4/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με «Τέλεση ετήσιου μνημόσυνου των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων Μακεδονομάχων»

Αρ. Απόφασης 88/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 90/2016 – Εγκρίθηκε η 1/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με «Υλοτομία έτους 2016»
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 89/2016 – Εγκρίθηκε η 4/2016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με «Τέλεση ετήσιου μνημόσυνου των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων Μακεδονομάχων»

Αριθμός Απόφασης – 89/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο