Αρ. Απόφασης 100/2016 – Εγκρίθηκε η 2η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο