Δ.Ε.Υ.Α.Ε : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αίτηση χρηματοδότησης προς την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργων στα πλαίσια του σχεδιασμού αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, υπέβαλλε ο Δήμος Εορδαίας.
September 30, 2020
Δράσεις Δήμου Εορδαίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
October 2, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 Δ/ΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 90  Τ.Κ.: 50200

ΤΗΛ: 246 302 74 56

FAX: 246 305 36 82

e-mail: deyae.dioik@deyaeordaias.gr

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 01/10/2020

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας (αριθ. πρωτ. 6917-6918-6919-6920-6922-6923-6924-6925/21-09-2020) καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων υπ’ αριθ. πρωτ. 6791-6792-6793-6794-6795-6796-6797/16-09-2020) της υπ’ αριθ. πρωτ. 4913, 17 Ιουλίου 2020 εγκριθείσας ανακοίνωσης, για πρόσληψη  προσωπικού, της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ψ921ΟΛΟ8-314),  συνολικά  δώδεκα  (12)  ατόμων,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  (8  μηνών).

Λόγω κάποιων σφαλμάτων που εμφιλοχώρησαν στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης η Δ.Ε.Υ.Α.Ε  θα προβεί σε ορθή επανάληψη των ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ στις επόμενες ημέρες. Η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους θα αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της Ορθής Επανάληψης των ΠΙΝΑΚΩΝ.

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο