Δ.Ε.Υ.Α.Ε. : Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα του Δήμου που συμμετέχουν στον αποχιονισμό”
December 16, 2019

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. : Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων”

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων”

Περίληψη ΑΔΑ: 6ΟΘΩΟΛΟ8-ΞΥ1

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%83-%cf%85%ce%b3%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd

Accessibility
Κλείσιμο