Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Αδρανών υλικών”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
June 22, 2020
Γνωστοποίηση προκήρυξης μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου για θέματα παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Α.με.Α σε ε̟πί̟πεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού
June 26, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Αδρανών υλικών”

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“Προμήθεια Αδρανών  υλικών”

 

ΑΔΑ Περίληψης: 9Γ4ΞΟΛΟ8-Ψ2Φ

Accessibility
Κλείσιμο