Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ- ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΦΑΞ
May 28, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
June 25, 2019

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ- ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια

ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΥΦΓΟΛΟ8-Φ10

Accessibility
Κλείσιμο