Δ.Ε.Υ.Α.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΑμΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
November 15, 2017
Κ.Ε.Δ.Ε: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗ.Θ.Ε.Ν.
November 17, 2017

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός θέσηςΥπηρεσία Έδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Δ.Ε.Υ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ2
102Δ.Ε.Υ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

8 ΜΗΝΕΣ1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ: 6ΦΧΤΟΛΟ8-ΤΜΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α1- ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο