Δ.Ε.Τ..Η.Π – Ένταξη έργου : «Επέκταση δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης στις εργατικές κατοικίες Πτολεμαϊδας I,II,III,IV ΚΑΙ V και στον Οικισμό Νέας Καρδιάς του Δήμου Εορδαίας » στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
August 26, 2019
ΔΕΥΑΕ -Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2019
September 2, 2019

Δ.Ε.Τ..Η.Π – Ένταξη έργου : «Επέκταση δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης στις εργατικές κατοικίες Πτολεμαϊδας I,II,III,IV ΚΑΙ V και στον Οικισμό Νέας Καρδιάς του Δήμου Εορδαίας » στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020

dethpcert

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

(Δ.Ε.ΤΗ.Π.)

Εθνικής Αντίστασης 11,  Πτολεμαΐδα, 50200

Τηλ. 24630 54420-21-22 , Fax. 24630 54423

Ε-mail : dhptol@otenet.gr,  www.tpt.gr

 

Πτολεμαΐδα: 27-08-2019

Αρ.Πρωτ.: 4199

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ I,II,III,IV ΚΑΙ V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Με την Απόφαση υπ`αρίθμ. 7727/20-08-2019 της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ I,II,III,IV ΚΑΙ V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ , στον άξονα προτεραιότητας “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ, ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020».

Με προϋπολογισμό 4.970.728 ευρώ το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 4.109.439 ευρώ και ιδία συμμετοχή της ΔΕΤΗΠ 861.289 ευρώ.

Στη συνέχεια της παραπάνω απόφασης ένταξης υποβάλλεται από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. ο φάκελος για την έγκριση δημοπράτησης από την αρμόδια αρχή του προγράμματος ώστε το έργο να δημοπρατηθεί.

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των κατοίκων  των περιοχών Εργατικών Κατοικιών και νέας Καρδιάς, μετά από πολυετείς προσπάθειες προετοιμάζουμε την κατασκευή ενός ακόμη μεγάλου έργου της Τηλεθέρμανσης, με πολύ ευνοϊκή χρηματοδότηση και επιβεβαιώνουμε ότι η Τηλεθέρμανση συνεχίζει να αποτελεί  για τον Δήμο μας προτεραιότητα , ως φορέας μεγάλων επενδύσεων και υψηλών επιδόσεων,  προς όφελος των κατοίκων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΤΗΠ

Ζαμανίδης Σάββας

Δήμαρχος Δήμου Εορδαίας

 

 

Accessibility
Κλείσιμο