Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε 2019-2022

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικείται από 11/μελές Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς θητείας με την εξής τρέχουσα σύνθεση (με την υπ. αριθμ. 225/2019   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (  ΑΔΑ: 6ΥΔ3ΩΡ6-7ΣΖ) (ΑΔΑ: ΨΛΙΔΩΡ6-ΥΗΞ) (ΑΔΑ:Ψ2ΡΞΩΡ6-Π7Δ)

Τακτικά Μέλη Δ.Σ. ΚΕΔΕ :

Καϊδου Άννα  – Δημοτική Σύμβουλος

Πράπα Αναστασία  Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρώτρια  την Σεβαστού Ζαφειρούλα

Κεσκερίδης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Ορφανίδη Δημήτριο

Μίχος Κωνσταντίνος  Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Σίσσιο Μιχάλη

Σολαχίσου Βασιλική Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Μωυσιάδη Στυλιανό

Καπουσίδης Παναγιώτης Δημότης με αναπληρωτή τον Δημητρόπουλο Κωνσταντίνο

Πέτκος Αναστάσιος Δημότης με αναπληρώτρια την Μαζαράκη Ιωάννα

Ανδρεάδης Ιωάννης Δημότης με αναπληρωτή τον Τσιτούρη Λάζαρο

Τακουλίδης Χρήστος Δημότης με αναπληρώτρια την Κάτσιου Αικατερίνη

Σισμανίδης Παύλος Δημότης με αναπληρώτρια την Εξακουστίδου – Λιόλιου Ελένη

Τσαλκιτσίδης Αχιλλέας εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου με αναπληρωτή τον Τσαμπασλή Χαρ.

Πρόεδρος ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Καϊδου Άννα

Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Κεσκερίδης Χρήστος

Accessibility
Κλείσιμο